Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Ngoại Thương Cơ Sở II

CLB: Đại học Ngoại Thương Cơ Sở II

Chủ tịch CLB: Trần Thành Phú

Số điện thoại: 01682844322