Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Ngoại Thương Hà Nội

CLB: ESC ĐH Ngoại Thương Hà Nội

Chủ nhiệm lâm thời: Bùi Trung Thành

Email: trungthanh.fsc@gmail.com

SĐT: 0946169209