Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Nha Trang

CLB: Đại học Nha Trang

Tên chủ tịch CLB: Nguyễn Trí Cảnh

Số điện thoại: 01213688779