Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

CLB: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chủ tịch CLB: Lò Hoàng Tú

Email: hoangtu6394@gmail.com

Số điện thoại: 0964271134