Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Quốc tế

CLB: ĐH Quốc Tế (IU)

Chủ tịch CLB : Hồ Nguyễn Đăng Khoa

Số điện thoại : 0922891997

Email : honguyendangkhoabiotech@gmail.com