Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

CLB: ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Chủ tịch CLB: Đặng Minh Khôi

Số điện thoại: 0903083572

Email: khoidang2405@gmail.com