Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Sài Gòn

CLB: ĐH Sài Gòn (SGU)

Chủ tịch CLB : Nguyễn Anh Thiện

Số điện thoại : 0908 648 605

Email : yasuo_nguyen68@yahoo.com.vn