Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Sư phạm Hà Nội

CLB: Đại học Sư phạm Hà Nội

Chủ tịch CLB: Trần Danh Hải

Số điện thoại: 01693786028

Email: danhhaitran96@gmail.com