Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Sư phạm Vĩnh Long

CLB: ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE)

Chủ tịch CLB : Nguyễn Phong Phú 

Số điện thoại : 0907645082

Email : phunguyen1992@gmail.com