Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Tây Bắc

CLB: Đại học Tây Bắc

Chủ tịch CLB: Hoàng Bá Tĩnh

SĐT Chủ tịch: 01696751378

Email: gacon201294@gmail.com