Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Tôn Đức Thắng

CLB: ĐH Tôn Đức Thắng (TDT)

Chủ tịch CLB : Lê Minh Tuấn

SĐT : 01687230766