Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Văn Lang

CLB: ĐH Văn Lang (VLU)

Chủ tịch CLB : Nguyễn Vũ Hoàng Long

SĐT: 1863081475

Email : longkody@gmail.com