Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Xây Dựng Hà Nội

CLB: Đại học Xây dựng Hà Nội

Chủ tịch CLB : Hà Quang Đại

Email : choe.tiny@gmail.com

Số điện thoại : 01676038422