Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Xây dựng Miền Tây

CLB: ĐH Xây Dựng Miền Tây (MTU)

Chủ tịch : Nguyễn Nhất One

SĐT : 1265737049