Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại Học Xây Dựng Miền Trung

CLB: Đại Học Xây Dựng Miền Trung

Chủ tịch CLB: Nguyễn Xuân Du

Số điện thoại: 0918631139