Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Y Dược Cần Thơ

CLB: ĐH Y Dược Cần Thơ (CTUMP)

Chủ tịch CLB  : Mai Thanh Nhàn

Số điện thoại : 0939245712

Email : thanhnhan.ctump@gmail.com