Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại Học Y Dược Huế

CLB: Đại Học Y Dược Huế

Chủ tịch CLB: Phạm Cao Việt

Số điện thoại: 01657504717