Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Y Dược Thái Nguyên

CLB: Đại Học Y Dược Thái Nguyên

Chủ tịch CLB : Nguyễn Duy Cường

Email : can1vongtayaaaa@gmail.com

Số điện thoại: 01259302360