Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

CLB: ĐH Y Dược TPHCM (YDS)

Chủ tịch CLB : Phạm Văn Minh

Số điện thoại : 0931689020

Email : shinichi999946@gmail.com