Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Yersin Đà Lạt

CLB: ĐH Yersin Đà Lạt (YERSIN)

Chủ tịch CLB : Vũ Tuấn Anh

SĐT : 01665425755

Email : vutuananh240594@gmail.com