Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

ĐH Bà Rịa Vũng Tàu

CLB: ĐH Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tài

SĐT: 01666456793

Email: ngoctai040992@gmail.com