Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

ĐH Bách Khoa TP.HCM

CLB: ĐH Bách Khoa TP.HCM (HCMUT)

Chủ tịch CLB: Phan Thanh Minh

Số điện thoại : 01652454599

Email : 1412310@hcmut.edu.vn