Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

ĐH Hà Nội

CLB: ESC ĐH Hà Nội

Chủ tịch lâm thời : Đồng Anh Đức

Email: duccnnihanoi@gmail.com

SĐT: 1682777278