Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

ĐH Hải Phòng ( công lập)

CLB: ESC ĐH Hải Phòng

Chủ tịch CLB : Nguyễn Công Thành 

Email : nguyencongthanh272995@gmail.com

Số điện thoại : 0901 503 492