Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

ĐH KT-CN Cần Thơ

CLB: ĐH KT-CN Cần Thơ

Chủ tịch CLB: Lê Nguyễn Hiếu Thông

Số điện thoại: 0907096017