Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN

CLB: ESC ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Chủ tịch : Nguyễn Duy Khánh

Email : ngduykhanh98@gmail.com

SĐT: 01205408910