Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Học viện Bưu Chính Viễn Thông

CLB: ESC Học viện Bưu chính viễn Thông

Chủ tịch CLB lâm thời : Trần Quốc Thắng

Email: thangtq0596@gmail.com

Họ tên: 01292471143