Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Học viện Ngân hàng

CLB: ESC Học viện Ngân Hàng

 

Chủ tịch CLB lâm thời : Nguyễn Huy Tùng

Email : Aocaxa96@gmail.com

SĐT: 01654321968