Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Học viện Nông Nghiệp

CLB: ESC Học Viện Nông Nghiệp Hà Nội

 

Chủ tịch CLB lâm thời : Lê Bá Thuận

Email : lebathuan9x@gmail.com

SĐT: 01695949494