Trọng tài Esports

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 8:22 AM

Trọng tài Esports là người chịu trách nhiệm biên soạn, kiểm tra và thi hành các bộ quy ước, điều lệ, luật thi đấu của các bộ môn Esports. Trọng tài cũng là người giám sát trực tiếp các giải đấu và các vận động viên trong quá trình thi đấu, cũng như kiểm tra hành vi các vận động viên Esports bên ngoài vấn đề thi đấu.