บุญ ข้าวสาก วัน ไหน 2566? ทำความรู้จัก “บุญข้าวประดับดิน”

ยินดีต้อนรับคุณสู่ esportscampus.vn ที่นี่เราจะพาคุณไปค้นพบประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ – “บุญข้าวประดับดิน” หรือ Bun Khao Pradub Din คุณเคยอยากรู้ไหมว่าในปี 2566 นี้ ชาวอีสานจะจัดงานเฉพาะเพื่อเครื่องเทศบุญนี้เมื่อไหร่? ในบทความนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับวันที่จัดงาน ประวัติ ความสำคัญ และวิธีการของชาวอีสานในการทำงานนี้ มาสำรวจรายละเอียดในบทความ “บุญ ข้าวสาก วัน ไหน 2566? ทำความรู้จัก “บุญข้าวประดับดิน”” เพื่อค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “บุญข้าวประดับดิน” และเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แยกจากด้านจิตใจและวัฒนธรรมของชาวอีสาน

บุญ ข้าวสาก วัน ไหน 2566? ทำความรู้จัก "บุญข้าวประดับดิน"
บุญ ข้าวสาก วัน ไหน 2566? ทำความรู้จัก “บุญข้าวประดับดิน”

I. บุญข้าวสาก คืออะไร?


“บุญข้าวสาก” (Boon Khao Sak) เป็นหนึ่งในพิธีประเพณีที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศ พิธีนี้มักจัดขึ้นในวันที่ 15 ของเดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติ และมีความสำคัญในการทำพิธีสรงน้ำพระในรูปแบบของพื้นที่และเป็นโอกาสในการสรงน้ำพระและเซ็นส่งของเจ้าอาวาสและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์แล้ว

หนึ่งในจุดเด่นของพิธี “บุญข้าวสาก” คือการเขียนชื่อของผู้ที่เสียชีวิตลงบนบรรจุภัณฑ์อาหารและของศพที่ถูกส่งไปที่สวรรค์ นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเคารพและทูลเถียงในของผู้ตาย ครอบครัวมักจัดพิธีที่บ้านหรือที่วัดและมักจัดเสวยดนตรีใหญ่ในการสรงน้ำพระและการอัดยืนต์พิธี

“บุญข้าวสาก” ยังมีมิตรภาพสังคมและสาธารณะในตัวเนื้อต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่พิธีทางศาสนา ในงานนี้ ชาวบ้านมักใช้โอกาสเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้และสัตว์ เช่น ปลา นก และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นี่เป็นการสะท้อนความเชื่อในวิธีการของชุมชนและความเมตตาในสังคมไทย

ถึงแม้ “บุญข้าวสาก” และ “บุญข้าวประดับดิน” (Bun Khao Pradub Din) จะมีความคล้ายกันในการทำพิธีสรงน้ำพระและการครอบครัว แต่มีความแตกต่างในเรื่องของวันและเวลาที่จัดพิธี “บุญข้าวสาก” มุ่งที่การทำพิธีสรงน้ำพระในเดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติ ในขณะที่ “บุญข้าวประดับดิน” จัดพิธีในเดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติ

ทั้งสองพิธีมีความสำคัญในการเคารพและทูลเถียงในผู้สูงอายุและผู้ที่ไปสวรรค์แล้ว และเป็นโอกาสสำคัญในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวไทยในพื้นที่นี้อย่างยั่งยืนและสืบทอดต่อไป

II. บุญ ข้าวสาก วัน ไหน 2566?


“บุญข้าวประดับดิน” (Bun Khao Pradub Din) เป็นงานพิธีสำคัญที่มีความหมายมากในวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานของประเทศไทย งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 14 ของเดือน 9 ในปฏิทินจันทรคติทุกปี ในปี 2023 นี้ “บุญข้าวประดับดิน” จะถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 ของเดือน 9 ปี 2566 ตามปฏิทินไทย.

วันนี้เป็นเวลาที่คนไทยมาทำพิธีเคารพและทูลเถียงต่อบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์แล้ว หนึ่งในจุดเด่นของงาน “บุญข้าวประดับดิน” คือการใช้ใบกล้วยมาห่ออาหารและของพระให้บรรพบุรุษ ซึ่งรวมถึงข้าวเหนียว ผลไม้ กล้วย ทับทิม มะเขือเทศ และอื่น ๆ ที่นำมาทำพิธี พิธีนี้เรียกว่า “บ้าหอข้าวน้อย” (Bà Ho Khao Noi) และถูกวางไว้รอบๆ วัด และที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะเสนอให้บรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์.

นอกจากการทูลเถียงต่อบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์ งาน “บุญข้าวประดับดิน” ยังเป็นโอกาสสำหรับชุมชนที่มีความต้องการมาร่วมกันในการช่วยเหลือคนยากไร้และสัตว์ เช่น ปลา นก และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและการช่วยเหลือในสังคมไทย.

ในสรุป, “บุญข้าวประดับดิน” เป็นพิธีประเพณีที่สำคัญแสดงถึงความทูลเถียงในบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์ และเป็นโอกาสสำคัญในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวไทยในพื้นที่นี้อย่างยั่งยืนและสืบทอดต่อไป.

บุญ ข้าวสาก วัน ไหน 2566? 
บุญ ข้าวสาก วัน ไหน 2566?

III. ทำความรู้จัก “บุญข้าวประดับดิน”


“บุญข้าวประดับดิน” หรือในภาษาไทยอีสานเรียกว่า “บุญข้าวสาก” เป็นงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความสำคัญในภาคอีสานของประเทศไทย. งานนี้มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและเน้นการทูลเถียงต่อบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์แล้ว รวมถึงการร่วมมือกันของชุมชนในการสร้างความสามัคคีและช่วยเหลือคนยากไร้.

นามสกุล “บุญข้าวประดับดิน” มาจากการเคารพบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์ โดยคำว่า “บุญ” หมายถึงการทูลเถียงและเคารพ ส่วน “ข้าวประดับดิน” หมายถึงอาหารและของพระที่ถูกนำมาให้แก่บรรพบุรุษ งาน “บุญข้าวประดับดิน” นี้นับเป็นพิธีประเพณีทางศาสนาที่สำคัญในการระลึกถึงบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์และส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความร่วมมือในชุมชน.

ในงาน “บุญข้าวประดับดิน” ชาวบ้านจะเตรียมอาหารและของพระเป็นอย่างดี รวมถึงใช้ใบกล้วยมาห่ออาหารและของพระ ซึ่งรวมไปถึงข้าวเหนียว ผลไม้ กล้วย ทับทิม มะเขือเทศ และอื่น ๆ ที่ถูกนำมาทำพิธี พิธีนี้เรียกว่า “บ้าหอข้าวน้อย” (Bà Ho Khao Noi) และจะถูกวางไว้รอบๆ วัด และที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะเสนอให้บรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์.

นอกจากการทูลเถียงต่อบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์ งาน “บุญข้าวประดับดิน” ยังมีการช่วยเหลือคนที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากและการร่วมมือกันของชุมชนในการจัดงานนี้ เช่น การสนับสนุนปลา นก และสัตว์อื่น ๆ ที่อาจต้องการความช่วยเหลือ.

“บุญข้าวประดับดิน” เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่เน้นความเคารพต่อบรรพบุรุษและความร่วมมือในชุมชน งานนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการรักษาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานอย่างยั่งยืนและสืบทอดต่อไป.

IV. ประวัติความเป็นมาของบุญเขาประดับดิน


ประวัติและต้นกำเนิดของ “บุญข้าวประดับดิน” (Boon Khao Pradubdin) มีความเน้นที่มาจากตำนานและเรื่องราวต่าง ๆ ในยุคของพระพุทธเจ้า และถูกสืบทอดผ่านการเล่าเรื่องจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังช่วงเวลาถัดไปในภูมิภาคอีสานของประเทศไทย นี่คือเวอร์ชันของตำนานที่ได้รับความนิยมเกี่ยวกับต้นกำเนิดของ “บุญข้าวประดับดิน”:

ตามคำสอนในสูตรพระธรรมปาฏิทัส (Dhammapada) มีเรื่องราวเกี่ยวกับ “ญาติของพระราชาบิมบิสระ” ญาติเหล่านี้คือผู้ที่มีชีวิตในยุคของพระพุทธเจ้าและได้กระทำบาปต่าง ๆ รวมถึงการขโมยเงินและทรัพย์สมบัติจากวัดหนึ่ง หลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตไปแล้ว พวกเขาถูกเกิดใหม่เป็นปีศาจในนรก.

เมื่อเขาเป็นราชาแล้ว เริ่มที่การนับถือพระพุทธเจ้าโดยการทำพิธีนำออกและการทำบุญ อย่างไรก็ตาม เขาลืมการทำบุญสำหรับญาติของเขาที่ได้ตายไปแล้ว และในคืนมืด ๆ เป็นเวลากลางคืน เขาได้ยินเสียงร้องของนรกที่นำมาที่พระราชวัง นั่นคือญาติหนึ่งคนที่เสียชีวิตและมาอาบน้ำตรงหน้าหน้าพระราชวัง ด้วยเหตุนี้ เขาตัดสินใจกลับไปขอร้องพระพุทธเจ้าเพื่อทำบุญสำหรับญาติของเขา และเขาจึงได้ทำเหตุนี้ให้สำเร็จ การทำบุญนี้ถูกทำให้พระพุทธเจ้าส่งพรหมจรรย์เพื่อที่บุญจะถูกส่งต่อไปยังญาติที่ได้ตายและช่วยให้พวกเขาออกจากความเจ็บปวดในนรก.

นับจากนั้น “บุญข้าวประดับดิน” เริ่มเป็นภูมิปัญญาทางศาสนาที่สำคัญซึ่งมอบความทูลเถียงและความเคารพให้กับญาติและบรรพบุรุษที่ได้สิ้นชีวิตแล้ว และกลายเป็นงานประเพณีที่สำคัญในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยในพื้นที่นี้อย่างยั่งยืนและสืบทอดต่อไป.

ประวัติความเป็นมาของบุญเขาประดับดิน
ประวัติความเป็นมาของบุญเขาประดับดิน

V. เปรียบเทียบ “บุญเขาประดับดิน” กับ “บุญเขาสัก”


“Boon Khao Pradubdin” และ “Bun Khao Sak” ทั้งสองเป็นงานพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทย, โดยมีจุดเน้นการทูลเถียงต่อบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์ อย่างไรก็ตาม, มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองงานเป็นดังนี้:

1. วันและเดือนของการจัดงาน:

  • “Boon Khao Pradubdin”: งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 14 ของเดือน 9 ในปฏิทินจันทรคติ (ตามปฏิทินอาจารย์) หรือตามปฏิทินทางศาสนาไทย งาน “Boon Khao Pradubdin” นี้ถือเป็นงานที่ท่านพระพุทธเจ้าเห็นด้วยและส่งพรหมจรรย์ให้แก่บรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์.
  • “Bun Khao Sak”: งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 ของเดือน 10 ในปฏิทินจันทรคติ (ตามปฏิทินอาจารย์) หรือตามปฏิทินทางศาสนาไทย งาน “Bun Khao Sak” นี้เน้นที่การทำบุญสำหรับญาติและบรรพบุรุษที่ได้สิ้นชีวิตแล้ว และมักจะมีการแสดงชื่อเจ้าฟ้าที่ได้ตายไปในปีนั้นเพื่อที่จะเขียนบันทึกชื่อของพวกเขาอย่างชัดเจน.

2. รายละเอียดของงาน:

  • “Boon Khao Pradubdin”: งานนี้เน้นที่การใช้ใบกล้วยมาห่ออาหารและของพระให้บรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์ อาหารและของพระได้รวมถึงข้าวเหนียว ผลไม้ กล้วย ทับทิม มะเขือเทศ และอื่น ๆ ที่นำมาทำพิธี พิธีนี้เรียกว่า “บ้าหอข้าวน้อย” (Bà Ho Khao Noi) และถูกวางไว้รอบๆ วัด และที่บริเวณใกล้เคียง.
  • “Bun Khao Sak”: งานนี้มีความเน้นที่การทำบุญสำหรับญาติและบรรพบุรุษที่ได้สิ้นชีวิตแล้ว และมักจะมีการแสดงชื่อเจ้าฟ้าที่ได้ตายไปในปีนั้นเพื่อที่จะเขียนบันทึกชื่อของพวกเขาอย่างชัดเจน.

3. ความหมายและวัตถุประสงค์:

  • “Boon Khao Pradubdin”: เป็นการทูลเถียงต่อบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์ และยังเป็นโอกาสสำหรับชุมชนที่ช่วยเหลือคนยากไร้และสัตว์ เช่น ปลา นก และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ.
  • “Bun Khao Sak”: มีการทำบุญสำหรับญาติและบรรพบุรุษที่ได้สิ้นชีวิตและการแสดงเจตนาร้ายต่อพระพุทธเจ้าเพื่อปลดปล่อยญาติและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์จากความทุกข์ทรมานในนรก.

4. สถานที่จัดงาน:

  • “Boon Khao Pradubdin”: งานนี้จัดขึ้นทั่วไปในเอกชนที่มีความเชื่อในศาสนาพุทธ.
  • “Bun Khao Sak”: งานนี้มักจะจัดขึ้นในบริเวณหรือที่วัด โดยมีการแสดงเจตนาร้ายและการทำบุญเป็นจุดเด่น.

โดยสรุป, “Boon Khao Pradubdin” และ “Bun Khao Sak” มีความแตกต่างในวันที่จัดงาน, รายละเอียดของงาน, และวัตถุประสงค์ แต่ทั้งคู่เน้นการทูลเถียงต่อบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ไปสวรรค์และเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศไทย.

VI. บทสรุป


ประเพณี “บุญข้าวประดับดิน” (Bun Khao Pradub Din) เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและศาสนาของคนอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทุกๆ วันที่ 14 ของเดือน 9 ในปฏิทินจันทรคติ (ตามปฏิทินอาจารย์) คนอีสานจะรวมตัวกันในงานนี้เพื่อทำบุญสำหรับบรรพบุรุษที่ได้สิ้นชีวิตไปแล้ว ประเพณีนี้ไม่เพียงแค่เป็นพิธีทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงความคิดถึงและเคารพอาสาสมัครในชุมชนโดยการช่วยเหลือคนยากไร้และสัตว์ต่าง ๆ ทั้งปลา นก และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

วิธีการดำเนินงานใน “บุญข้าวประดับดิน” นั้นเป็นเรื่องเฉพาะ เมื่อถึงวันงาน คนอีสานจะใช้ใบกล้วยมาห่ออาหารและสิ่งของพระเพื่อทำพิธีนำออก อาหารรวมถึงข้าวเหนียว ผลไม้ เช่น กล้วย ทับทิม มะเขือเทศ และอื่น ๆ จะถูกนำมาใช้ในพิธี ส่วนพิธีนำนี้เรียกว่า “บ้าหอข้าวน้อย” (Bà Ho Khao Noi) และจะถูกวางรอบๆ วัด โบสถ์ และบริเวณใกล้เคียง

ที่สำคัญของ “บุญข้าวประดับดิน” คือการที่มันสะท้อนความเคารพและความบริสุทธิ์ต่อบรรพบุรุษและบรรพบุรุษที่ได้สิ้นชีวิต รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงศาสนาและเครื่องหมายศาสนา นอกจากนี้ มันยังเป็นโอกาสให้ชุมชนช่วยเหลือคนที่ยากไร้และสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือ การรักษาและสืบสานประเพณี “บุญข้าวประดับดิน” เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คนอีสานรักษาความเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษและตระหนักถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา.

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายฉบับ แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงมีความถูกต้องและไม่ได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งในการวิจัยหรือการรายงานของคุณเอง
Back to top button